Tuesday, 14/07/2020 - 10:24|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Ngày ban hành:
16/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

Ngày ban hành:
31/07/2017
Ngày hiệu lực:
31/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực