Tuesday, 14/07/2020 - 08:19|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Ngày ban hành:
16/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo V/v nộp bản sao học bạ đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ ĐH chính quy của trường ĐH Luật HN

Ngày ban hành:
31/07/2017
Ngày hiệu lực:
31/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh Hưng Yên thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
Ngày ban hành:
31/07/2017
Ngày hiệu lực:
31/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

Ngày ban hành:
31/07/2017
Ngày hiệu lực:
31/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực